Contributie betalen

Betalen contributie 

De contributie en ander bijdragen worden bij TPV Engelen via automatische incasso geïncasseerd. Voor de inning van de contributie zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect.

Na ontvangst van een email van ClubCollect, met de factuur, wordt het factuurbedrag in 2 termijnen geïncasseerd. De eerste termijn in de maand dat de factuur wordt ontvangen en de tweede een maand later.

Het is wel belangrijk dat je een wijziging in je emailadres en/of bankrekeningnummer ook zelf aanpast op de website www.tennis-engelen.nl

Je kunt de juiste gegevens uiteraard ook doorgeven aan de ledenadministratie.

 

Meer informatie over de werkwijze van ClubCollect kunt u vinden op www.clubcollect.com.