Lidmaatschap

Lidmaatschap

 

Hoe word ik lid?

Wij heten je graag welkom als nieuw lid van TPV Engelen. Je kunt je zich op elk gewenst moment aanmelden.

Met jouw lidmaatschap kun je:

 • Vrij spelen op onze 6 "all weather tennisbanen" en op 2 "all weather padelbanen".
 • Met je KNLTB pas deelnemen aan KNLTB Competities en Toernooien.
 • Trainen bij SimonTennis / SimonPADEL.
 • Mee doen met onze 1 daagse toernooien, interne wintercompetitie en de Regtuitcompetitie 55+ competitie van regio Den Bosch

Door middel van het formulier "aanmelden lidmaatschap" kun je jezelf aanmelden bij TPV Engelen. Dit formulier wordt doogestuurd naar de ledenadministratie. 

De KNLTB leden pas is alleen geldig met foto. Om dus een ledenpas te kunnen laten aanmaken hebben we een pasfoto van je nodig. Deze foto kan verstuurd worden via email naar "de ledenadministratie"

Niet elke foto voldoent. Er gelden de volgende eisen:
 • Het bestandstype is JPG. 
 • De breedte/hoogte moet drie bij vier zijn.
 • Het formaat moet 300 bij 400 pixels zijn.
 • Het bestand moet puur de foto bevatten (dus geen witte randen eromheen).

Leden die een andere foto op hun ledenpas willen kunnen via email naar "de ledenadministratie" een nieuwe foto aanleveren. Vermeld wel in je mail je naam en adres.

 

Welke Lidmaatschappen zijn er?

 

TPV Engelen kent een aantal lidmaatschappen:

Type  Lidmaatschap 2023

Kosten (*)

Junioren t/m 7 jaar

   € 15,00   Inschrijfgeld      

   € 27,00   Contributie (**)

Junioren t/m 9 jaar

   € 15,00   Inschrijfgeld

   € 48,00   Contributie (**)

Junioren t/m 17 jaar.

   € 15,00 Inschrijfgeld

   € 84,00 Contributie (**)

   € 12,00 Energietoeslag (******)

Studenten (Lid dient zelf elk jaar voor 1 Januari een kopie van

school- of leerlingpas op te sturen naar ledenadministratie)       

   € 25,00   Inschrijfgeld

   € 84,00   Contributie

   € 12,00 Energietoeslag (******)

Senioren (vanaf 18 jaar)

 

 

 

Ondersteunend lid

   € 25,00 Inschrijfgeld

   € 170,00 Contributie

   € 75,00 Vrijwilligersborg(***)

   € 25,00 Energietoeslag (******)

   € 30,00 Contributie 

Competitielid Senioren

Maximaal 1 competitielid per competitieteam

   € 50,00 Contributie (*****)

De lidmaatschapskosten worden, via automatische incasso, in 2 gelijke termijnen geïnd door Clubcollect. Zij nemen namens ons contact met je op via mail.

(*) Bij aanmelding in een lopend jaar wordt de contributie verlaagd. Je betaalt bij aanmelding tussen

 • 1 juli en 1 september: 60% van de contributie.
 • 1 september en 1 november: 40% van de contributie.
 • 1 november en 1 januari: 20% van de contributie.

(**) Nieuwe junioren die tennisles volgen krijgen gedurende 1  lesperiode van een halfjaar gratis lidmaatschap. De tennislessen worden gegeven door Simon Tennis School.

(***) Het lidmaatschap van Tennis- en Padel Vereniging Engelen geeft leden de mogelijkheid om gebruik te maken van de tennis- en padelbanen en het paviljoen. Om de contributie laag te houden vragen we leden om ook vrijwilligerswerk te doen. Alhoewel het niet de bedoeling is, is het mogelijk dit vrijwilligerswerk af te kopen. Hiervoor hebben we de regeling vrijwilligersborg in het leven geroepen. Leden die de pensioengerechtigde leeftijd (67 jaar) hebben bereikt betalen geen vrijwilligersborg. Bij aanmelding in een lopend jaar wordt de vrijwilligersborg verlaagd. Je betaalt bij aanmelding tussen 

 • 1 April en 1 juli: € 50,00
 • 1 juli en 1 oktober: € 25,00

(*****) Een competitieteam kan per competitie maximaal 1 competitielid laten deelnemen in het team van TPV Engelen. Een competitielid heeft een lidmaatschap bij een andere KNLTB aangesloten tennis en/of padelvereniging en beschikt over een geldig KNLTB lidmaatschap. Het competitielidmaatschap gaat in 2 weken voor aanvang van de competitie waarvoor wordt ingeschreven en stopt direct na de laatste speeldag in de competitie. De contributie is exclusief de competitiekosten, die aan het team in rekening wordt gebracht.

(******) In verband met de te verwachten hoge stijging van de energiekosten in 2023, komt er voor 2023 een energietoeslag van 15% op de contributie.

Wat te doen bij ziekte of blessures?

Bij ziekte, blessures en dergelijke is er geen recht op teruggaaf van contributiegelden is, hoe vervelend dit ook voor je is.

Wel kan er vóór 1 december het normale lidmaatschap tijdelijk omgezet worden in een niet-spelend lidmaatschap. Niet-spelende leden zijn door omstandigheden (bijv. door blessure, ziekte, zwangerschap of verblijf in het buitenland) tijdelijk niet in staat om het lidmaatschap actief uit te oefenen. Omzetting tot niet-spelend lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 december. De kosten van het niet-spelend lidmaatschap bedragen € 40,00. Niet-spelende leden worden niet aangemeld bij de KNLTB.

Hoe zeg ik op?

Indien je het lidmaatschap van TPV Engelen wilt opzeggen dan moet je dit doen vóór 1 december van het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Ook het wijzigen van het lidmaatschap, bijvoorbeeld van spelend naar niet-spelend lid, moet al voor 1 december gebeuren. Elk jaar krijgen we opzeggingen binnen in de maand december, januari en zelfs nog later. Helaas moeten we de betreffende opzeggers steeds weer teleurstellen: opzeggen na 1 december is te laat. We stellen een begroting op voor het volgende jaar en er is dan geen ruimte om geld terug te geven. Daarnaast willen we ook een strikt en rechtvaardig beleid hanteren. Het lidmaatschap bij TPV Engelen loopt van 1 januari tot en met 31 december. Tot die tijd ben je gehouden aan de verplichtingen met betrekking tot het vervullen van de bardiensten en/of vrijwilligerswerk en kun je nog gebruik maken van de faciliteiten van onze vereniging.

Opzeggen dient te gebeuren bij de ledenadministratie.  Dit kan schriftelijk of door middel van het invullen van het formulier "opzeggen lidmaatschap". Een opzegging is pas definitief wanneer deze door de ledenadministratie is bevestigd.

Aan wie kan ik vragen stellen?

Mocht je vragen hebben dan kun je altijd een mail sturen naar ledenadministratie@tennispadel-engelen.nl.