Lidmaatschap

Lidmaatschap

 

Hoe word ik lid?

Wij heten je graag welkom als nieuw lid van TPV Engelen. Je kunt je zich op elk gewenst moment aanmelden.

Met jouw lidmaatschap kun je:

 • Spelen op onze 5 "all weather tennisbanen" en op 2 "all weather padelbanen".
 • Omdat we maar 2 padel banen hebben, is het spelen tijdens piektijden beperkt. In een week (die van maandag t/m zondag loopt) kan tijdens piektijden er maar drie keer gespeeld worden. Buiten de piektijden om kun je spelen als er een baan beschikbaar is. De piektijden zijn:
  • Ma t/m Do van 18:00-22:00
  • Zondag van 08:00-12:00
 • Met je KNLTB pas deelnemen aan KNLTB Competities en Toernooien.
 • Trainen bij SimonTennis / SimonPADEL.
 • Mee doen met onze 1 daagse toernooien, interne wintercompetitie en de Regtuitcompetitie 55+ competitie van regio Den Bosch

Door middel van het formulier "aanmelden lidmaatschap" kun je jezelf aanmelden bij TPV Engelen. Dit formulier wordt doogestuurd naar de ledenadministratie. 

De KNLTB ledenpas is vanaf 2024 alleen nog maar digitaal en kun je terugvinden in de KNLTB App. De pas is alleen geldig met foto. Hiervoor hebbn we een foto van je nodig. Deze foto kan verstuurd worden via email naar "de ledenadministratie"Niet elke foto voldoent. Er gelden de volgende eisen:

 • Het bestandstype is JPG. 
 • De breedte/hoogte moet drie bij vier zijn.
 • Het formaat moet 300 bij 400 pixels zijn.
 • Het bestand moet puur de foto bevatten (dus geen witte randen eromheen).

Leden die een andere foto op hun digitale ledenpas willen kunnen via email naar "de ledenadministratie" een nieuwe foto aanleveren. Vermeld wel in je mail je naam en adres.

 

Welke Lidmaatschappen zijn er?

 

TPV Engelen kent een aantal lidmaatschappen:

Type  Lidmaatschap 2024

Kosten (*)

Junioren t/m 7 jaar

   € 16,00   Inschrijfgeld      

   € 29,00   Contributie (**)

Junioren t/m 9 jaar

   € 16,00   Inschrijfgeld

   € 51,00   Contributie (**)

Junioren t/m 17 jaar.

   € 16,00 Inschrijfgeld

   € 89,00 Contributie (**)

 

Studenten:

 • Leeftijd van 18 t/m 25 jaar
 • MBO of HBO of WO.
 • Elk jaar bewijs door studentenpas te sturen naar de
  ledenadministratie.

  € 26,00 inschrijfgeld

  € 89,00 Contributie

Senior (vanaf 18 jaar)

   € 26,00 Inschrijfgeld

   € 179,00 Contributie

   € 150,00 Barfonds(***)

 

Ondersteunend lid

 

   € 32,00

 

Competitielid Senioren

Maximaal 1 competitielid per competitieteam

 

   € 53,00 Contributie (*****)

 

Bedrijfslidmataatschap via BFNL(******)

   € 177,00 Contributie (******)

De lidmaatschapskosten worden, via automatische incasso, in 2 gelijke termijnen geïnd door Clubcollect. Zij nemen namens ons contact met je op via mail.

(*) Bij aanmelding in een lopend jaar wordt de contributie verlaagd. Je betaalt bij aanmelding tussen

 • 1 juli en 1 september: 60% van de contributie.
 • 1 september en 1 november: 40% van de contributie.
 • 1 november en 1 januari: 20% van de contributie.

(**) Nieuwe junioren die tennisles volgen krijgen gedurende 1  lesperiode van een halfjaar gratis lidmaatschap. De tennislessen worden gegeven door Simon Tennis School.

(***) Het lidmaatschap van Tennis- en Padel Vereniging Engelen geeft leden de mogelijkheid om gebruik te maken van de tennis- en padelbanen en het paviljoen. Om de contributie laag te houden vragen we leden om ook vrijwilligerswerk te doen. Alhoewel het niet de bedoeling is, is het mogelijk dit vrijwilligerswerk af te kopen. Hiervoor hebben we het reglement vrijwilligerswerk in het leven geroepen. Wil je geen vrijwilligerswerk doen dan draag je op jaarlijkse basis €150,- af aan het barfonds. Bij aanmelding in een lopend jaar wordt de afdracht aan het barfonds verlaagd. Je betaalt bij aanmelding 

 • Vanaf 1 april tot en met  30 juni: € 112,50
 • Vanaf 1 juli tot en met 1 oktober: € 75,00

Student en Leden die de pensioengerechtigde leeftijd (67 jaar) zijn vrijgesteld aan een afdracht aan het barfonds.

(*****) Een competitieteam kan per competitie maximaal 1 competitielid laten deelnemen in het team van TPV Engelen. Een competitielid heeft een lidmaatschap bij een andere KNLTB aangesloten tennis en/of padelvereniging en beschikt over een geldig KNLTB lidmaatschap. Het competitielidmaatschap gaat in 2 weken voor aanvang van de competitie waarvoor wordt ingeschreven en stopt direct na de laatste speeldag in de competitie. De contributie is exclusief de competitiekosten, die aan het team in rekening wordt gebracht.

(******) Dit lidmaatschap geldt voor personen die werken bij een bedrijf dat voor het promoten van het sporten door hun medewerkers een contract heeft afgesloten met BedrijfFitness NederLand (BFNL). Voor deze personen is de WKR regeling van toepassing waarmee hun bedrijf een deel van de contributie kan terugbetalen. Aan dit lidmaatschap zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • U moet u eerst aanmelden bij BFNL waarna u pas bij TPV Engelen kunt inschrijven.
 • U kunt 1 keer per dag 1 uur spelen op maandag t/m vrijdag van 08:00-18:00.
 • U wordt lid van de KNLTB. Dit geeft toegang tot de KNLTB App waarmee banen gereserveerd kunnen worden en toegang tot het park. Verder kan worden deelgenomen aan de KNLTB toernooien.
 • U kan niet meedoen aan de KNLTB competitie en u heeft geen stemrecht op de algemene ledenvergadering.
 • U moet indien geïnteresseerd zelf via de Simon Tennis & Padelschool training regelen.
 • Het abonnement heeft een looptijd van 12 maanden, en wordt stilzwijgend verlengd als U bij BFNL niet voor de eerste van de laatste maand heeft opgezegd.
 • Vroegtijdig beëindigen van het contract kan alleen indien het arbeidscontract bij de werkgever stopt.
 • Tijdelijk stoppen van het contract kan als gevolg van een blessure mits er een verklading van de behandelde zorgverlener wordt overhandigd.
 • U betaalt maandelijks 1/12 deel van de contributie aan BFNL. U komt dus niet in aanmerking voor kortingen zoals elders op deze pagina staan.
 • U bent vrijgesteld van vrijwilligerswerk te doek en van een afdracht aan het barfonds.

Wat te doen bij ziekte, blessures of verhuizing?

Bij ziekte en blessures is het mogelijk om het lidmaatschap tijdelijk te stoppen. De voorwaarde is wel dat er een verklaring van de behandelend arts of fysiotherapeut wordt opgestuurd naar de ledenadministratie. Als de omstandigheden op 1 januari nog steeds gelden, dan wordt dan het lidmaatschap omgezet in een niet-spelend lidmaatschap. De kosten van het niet-spelend lidmaatschap bedragen € 40,00. Niet-spelende leden worden niet aangemeld bij de KNLTB.

Bij verhuizing of verblijf in het buitenland kan het lidmaatschap gestopt worden. De voorwaarde is wel dat er een bewijs van inschrijving op het nieuwe adres wordt opgestuurd naar de ledenadministratie en dat dat dit adres meer dan 5 kilometer van TPV Engelen verwijderd is.

Hoe zeg ik op?

Indien je het lidmaatschap van TPV Engelen wilt opzeggen dan moet je dit doen vóór 1 december van het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Ook het wijzigen van het lidmaatschap, bijvoorbeeld van spelend naar niet-spelend lid, moet al voor 1 december gebeuren. Elk jaar krijgen we opzeggingen binnen in de maand december, januari en zelfs nog later. Helaas moeten we de betreffende opzeggers steeds weer teleurstellen: opzeggen na 1 december is te laat. We stellen een begroting op voor het volgende jaar en er is dan geen ruimte om geld terug te geven. Daarnaast willen we ook een strikt en rechtvaardig beleid hanteren. Het lidmaatschap bij TPV Engelen loopt van 1 januari tot en met 31 december. Tot die tijd ben je gehouden aan de verplichtingen met betrekking tot het vervullen van de bardiensten en/of vrijwilligerswerk en kun je nog gebruik maken van de faciliteiten van onze vereniging.

Opzeggen dient te gebeuren bij de ledenadministratie.  Dit kan schriftelijk of door middel van het invullen van het formulier "opzeggen lidmaatschap". Een opzegging is pas definitief wanneer deze door de ledenadministratie is bevestigd.

Aan wie kan ik vragen stellen?

Mocht je vragen hebben dan kun je altijd een mail sturen naar ledenadministratie@tennispadel-engelen.nl.