Toestemmingsverklaring TPV Engelen

Toestemmingsverklaring

Voor het goed functioneren van onze vereniging (TV Engelen) willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website, social media (o.a. facebook, instagram en twitter) plaatsen. Met deze toestemmingsverklaring geeft u Tennis- en Padel Vereniging Engelen (verder: vereniging) toestemming om de volgende gegevens over mij te verwerken:

  • Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.
  • Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website en social media van de vereniging.
  • Mijn naam,  telefoonnummer, email, en pasfoto via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen.
  • Publiceren van speelschema’s en uitslagen van de knltb competitie en toernooien georganiseerd door de tennisvereniging.
  • Toestemming voor sponsormededelingen in mails en nieuwsbrieven.
  • Benaderen van leden voor informatie over TPV Engelen zoals mededeling van het bestuur en geplande activiteiten.

Uw  toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging u opnieuw om toestemming.

U mag uw toestemming op ieder moment wijzigen of intrekken d.m.v. een mail aan de Privacy Functionaris van TPV Engelen.

LET OP: Voor leden jonger dan 16 jaar geldt bovenstaande verklaring niet tenzij TPV Engelen in het bezit is van een voor deze leden een met hand ondertekende toestemmingsverklaring door een ouder of voogd.