Lidmaatschappen

Lidmaatschappen

Wat zijn de kosten?

TPV Engelen kent de de volgende lidmaatschappen:

Type  Lidmaatschap 2022

Kosten (*)

Junioren t/m 7 jaar

   € 10,00   Inschrijfgeld      

   € 27,00   Contributie (**)

Junioren t/m 9 jaar

   € 10,00   Inschrijfgeld

   € 48,00   Contributie (**)

Junioren t/m 17 jaar.

   € 10,00 Inschrijfgeld

   € 84,00 Contributie (**)

Studenten (Lid dient zelf elk jaar voor 1 Januari een kopie van

school- of leerlingpas op te sturen naar ledenadministratie)       

   € 15,00   Inschrijfgeld

   € 84,00   Contributie

Senioren (vanaf 18 jaar)

 

 

Ondersteunend lid

   € 15,00 Inschrijfgeld

   € 170,00 Contributie

   € 75,00 Vrijwilligersborg(***)

   € 30,00 Contributie

Proeflidmaatschap Senioren (vanaf 18 jaar) 3 maanden

Eenmalig

   € 45,00 Contributie (****)

Competitielid Senioren

Maximaal 1 competitielid per competitieteam

   € 45,00 Contributie (*****)

(*) Bij aanmelding in een lopend jaar wordt de contributie verlaagd. Je betaalt bij aanmelding tussen

  • 1 juli en 1 september: 60% van de contributie.
  • 1 september en 1 november: 40% van de contributie.
  • 1 november en 1 januari: 20% van de contributie.

(**) Nieuwe junioren die tennisles volgen krijgen gedurende 1  lesperiode van een halfjaar gratis lidmaatschap. De tennislessen worden gegeven door Simon Tennis School.

(***) Leden die de pensioengerechtigde leeftijd (67 jaar) hebben bereikt betalen geen vrijwilligersborg. Bij aanmelding in een lopend jaar wordt de vrijwilligersborg verlaagd. Je betaalt bij aanmelding tussen 

  • 1 April en 1 juli: € 50,00
  • 1 juli en 1 oktober: € 25,00

(****) Je kan je eenmalig aanmelden als proeflid. We melden je voor 3 maanden aan als KNLTB proeflid, hiervoor zijn geen inschrijfkosten. Het proeflidmaatschap kan vervolgens omgezet worden naar een normaal lidmaatschap. De betaalde contributie voor het proefabonnement wordt dan in mindering gebracht op de contributie/inschrijfgeld van het normale lidmaatschap. Bij een normaal lidmaatschap wordt naast inschrijfgeld ook een vrijwilligersborg in rekening gebracht. Startdatum van het lidmaatschap wordt aangegeven op het aanmeldformulier, dit geldt ook als startdatum als na 3 maanden wordt gekozen voor een normaal lidmaatschap. Eventuele kortingen op de contributie (*) bij einde proeflidmaatschap vanaf 1 juli, zullen naar rato worden verrekend. De hoogte van de vrijwilligersborg (***) wordt bepaald op basis van datum einde proeflidmaatschap. NB: Wordt je vanaf 15-06-2022 proeflid, dan kan je geen KNLTB competitie spelen met dit lidmaatschap, maar wel aan KNLTB toernooien meedoen. 

(*****) Een competitieteam kan per competitie maximaal 1 competitielid laten deelnemen in het team van TPV Engelen. Een competitielid heeft een lidmaatschap bij een andere KNLTB aangesloten tennis en/of padelvereniging en beschikt over een geldig KNLTB lidmaatschap. Het competitielidmaatschap gaat in 2 weken voor aanvang van de competitie waarvoor wordt ingeschreven en stopt direct na de laatste speeldag in de competitie. De contributie is exclusief de competitiekosten, die aan het team in rekening wordt gebracht.

De lidmaatschapskosten worden, via automatische incasso, in 2 gelijke termijnen geïnd door Clubcollect. Zij nemen namens ons contact met je op via mail.