Vrijwilligersborg

Vrijwilligersborg

 

Het lidmaatschap van Tennis- en Padel Vereniging Engelen geeft leden de mogelijkheid om gebruik te maken van de tennis- en padelbanen en het paviljoen. Om de contributie laag te houden vragen we leden om ook vrijwilligerswerk te doen. Alhoewel het niet de bedoeling is, is het mogelijk dit vrijwilligerswerk af te kopen. Hiervoor hebben we de regeling vrijwilligersborg in het leven geroepen.

Aan het begin van het jaar betaal je € 75,00 aan vrijwilligersborg. Aan het einde van het jaar wordt de waarde van de gedraaide bardiensten en/of verrichte vrijwilligerswerk berekend. Heb je € 75,00 aan bardiensten gedraaid of aan vrijwilligerswerk gedaan, dan schuift de vrijwilligersborg door naar het volgende jaar. In het geval dat de waarde hoger is dan €75,00, dan wordt deze meerwaarde in mindering gebracht op de contributie van het volgend jaar.

In het "reglement vrijwilligersborg" vind je hier meer informatie over.