Ziekte of Blessures

Ziekte of blessures

Bij ziekte, blessures en dergelijke is er geen recht op teruggaaf van contributiegelden is, hoe vervelend dit ook voor je is.

Wel kan er vóór 1 december het normale lidmaatschap tijdelijk omgezet worden in een niet-spelend lidmaatschap. Niet-spelende leden zijn door omstandigheden (bijv. door blessure, ziekte, zwangerschap of verblijf in het buitenland) tijdelijk niet in staat om het lidmaatschap actief uit te oefenen. Omzetting tot niet-spelend lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 december. De kosten van het niet-spelend lidmaatschap bedragen € 40,00. Niet-spelende leden worden niet aangemeld bij de KNLTB.

Na één seizoen wordt het niet-spelend lidmaatschap automatisch omgezet in een volledig lidmaatschap (een evt. wachtlijst is dan niet van toepassing), tenzij men tijdig heeft aangegeven het niet-spelend lidmaatschap voort te zetten. Inschrijfgeld is dan niet verschuldigd.