Baan- & VerhuurReglement

Baan- & Verhuurreglement

Bij een tennis en padelvereniging horen spelregels met betrekking tot toegang tot het park en de banen, speeltijden en reserveren van banen bijvoorbeeld. Deze spelregels zijn geformuleerd in dit baan- & verhuurreglement.


Toegang tot de banen

Iedereen met een geldig KNLTB-pasje op naam van Tennis- en Padelvereniging Engelen heeft toegang tot de tennis- en padelbanen. Met de magneetstrip op het kaartje kan de poort worden geopend, mocht deze afgesloten zijn. Daarnaast hebben ook mensen toegang tot de tennis- en padelbanen die een tennis- of padelbaan gehuurd hebben. Zij hebben bij hun boeking een pincode gekregen waarmee de poort geopend kan worden. Deze pincode is een half uur voor en na het moment geldig waarop de baanhuur ingaat.


Speeltijden

De banen zijn bespeelbaar van 7:00 uur tot 23:00 uur.

 

Onbespeelbaar

Als de banen door de weersomstandigheden, bijv. door sneeuw, ijs of opdooi, onbespeelbaar zijn dan wordt er een melding gemaakt op de website en op de KNLTB club-app. Het tennispark is dan gesloten. Ook als er geen melding is gemaakt en je constateert dat er ijs of sneeuw op de baan ligt mag je niet de banen op.

 

Baanreservering

 • Wie: Vrij tennissen en padellen is toegestaan voor
  • Leden van TPV Engelen en hun introducés.
  • Huurders van de banen van TPV Engelen.
 • Hoe: Reservering van de banen vindt plaats via een APP. Voor
  • Leden van TPV Engelen, moeten hiervoor de KNLTB CLUB APP gebruiken.
  • Huurders van de banen, moeten hiervoor de KNLTB Meet & Play APP gebruiken.
 • Speelduur & Beschikbaarheid tennis: Speelduur en beschikbaarheid wordt via de APPs bepaald. In zijn algemeenheid geldt dat 2 spelers mogen 30 minuten spelen en 3 of 4 spelers 60 minuten. Een reservering start altijd op een kwartier van een uur. Bijvoorbeeld: 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 09:00, etc. Deze instellingen kunnen wijzigen als daar aanleiding toe is.
 • Speelduur & Beschikbaarheid & Baankeuze tennis: Speelduur, beschikbaarheid en baankeuze wordt via de APPs bepaald. Je kunt alleen voor 4 spelers  afhangen om 60 minuten te mogen spelen. Een reservering start altijd op het hele uur. Bijvoorbeeld: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, etc. Deze instellingen kunnen wijzigen als daar aanleiding toe is.
 • Introducés: Leden kunnen introducés meenemen die via de KNLTB Club-app kunnen inschrijven en betalen. Zie ook introductieregeling.
 • Doorhangen: Als u speelt op een baan kan u blijven spelen tot de volgende spelers komen. Pas daarna mag u weer afhangen. Eerder stoppen met tennis of padel om dan op een volgende tijdsperiode af te hangen staat het systeem ook niet toe.
 • Opnieuw Afhangen: Als u een reservering heeft, kunt u pas weer afhangen 60 minuten nadat deze reservering is afgelopen. Deze instelling kan wijzigen als daar aanleiding toe is.
 • Reservering annuleren: 
  • Leden kunnen hun reservering annuleren met behulp van de KNLTB CLUB APP.
  • Huurders van een baan kunnen hun reservering annuleren door een mail te sturen naar het mailadres dat genoemd wordt in de bevestigingsmail van de reservering. Hier staat ook vermeld hoe lang van te voren het mogelijk is om te annuleren.
 • Bij-dubbelen Tennis: Als twee personen een reservering maken kunnen twee andere personen zich zelf (laten) toevoegen en er zo een dubbel van maken. De eindspeeltijd wordt dan aangepast (van 30 naar 60 minuten) als er achter u niemand anders op die baan een reservering heeft staan. Anders, blijft de speeltijd gewoon 30 minuten (ook al staat u nu met vier man op de baan).
 • Spelen: Spelers kunnen alleen beginnen met spelen in de periode waarop ze afgehangen hebben. In het geval uw baan al vrij is (omdat uw voorgangers eerder zijn opgehouden), dan mag u natuurlijk eerder beginnen.
 • Spelers: Het is niet toegestaan om onder een lidmaatschap van iemand anders te spelen. Pas de reservering tijdig aan als er een wijziging in samenstelling is, of introduceer iemand via de introducé regeling als er een niet-lid meespeelt.
 • Training: Tennis- en Padelles geldt als speeltijd. Het is niet toegestaan om voor of tijdens het lessen al af te hangen voor vrij tennissen of padellen.
 • Activiteiten: Het is niet mogelijk om af te hangen op banen die gebruikt worden voor geplande tennis- en padelactiviteiten zoals training, toernooien, competitiewedstrijden, etc. Tijdens tennis-en padel activiteiten wordt geprobeerd een baan voor vrij tennissen/padellen vrij te houden, beslissing voor wel/niet baan vrijhouden voor vrij tennissen/padellen ligt bij competitie/wedstrijdleiding.
 • Beperking Padel: Doordat er maar twee padelbanen zijn en er veel leden zijn die willen padellen, hebben we een beperking moeten invoeren op de reservering van de padelbanen. In een week (die van maandag t/m zondag loopt) kan tijdens piektijden er maar twee keer gespeeld worden. Buiten de piektijden om kun je spelen als er een baan beschikbaar is. De piektijden zijn:
  • Ma t/m Do van 18:00-22:00
  • Zondag van 08:00-12:00

Gedragsregels

 • Het betreden van de banen is uitsluitend toegestaan aan spelers en eventuele scheidsrechters.
 • Loop niet over een baan waarop gespeeld wordt, ook niet langs de achterlijn.
 • Wanneer de netten omlaag zijn, is het verboden de baan te bespelen.
 • Honden dienen altijd aangelijnd te worden.
 • Autos, motoren en (brom)fietsen dienen op de daartoe bestemde parkeerplaatsen te worden gezet.
 • De leden zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun gasten en dienen erop toe te zien dat zij geen overlast veroorzaken.
 • Als door regenwater op de baan blijft staan, ga dit niet proberen te verwijderen d.m.v. bijvoorbeeld trekkers, vegers of iets dergelijks. Wacht liever even tot het afwateringssysteem zijn werk heeft gedaan.
 • Ga niet de baan op als er ijs, sneeuw of rijp op de baan ligt.

 

Tips

 • Gebruik juist schoeisel. Schoenen die geschikt zijn voor gravel, zijn dat ook voor kunstgras. Er zijn wel speciale kunstgrasschoenen, maar bedenk dat je hiermee niet op gravel mag spelen (kan nodig zijn i.v.m. bijvoorbeeld toernooien of competitie).
 • Ballen dienen zelf aangeschaft te worden. Zorg ervoor dat de tennis/padelballen duidelijk gemerkt zijn, dit i.v.m. de herkenbaarheid. Bij trainingen worden de ballen door de trainer beschikbaar gesteld.

 

Baanverlichting

De verlichting kan naar behoefte worden ingeschakeld. Dit gebeurt vanuit het paviljoen. Als het paviljoen gesloten is, kun je de verlichting ook vanuit buiten inschakelen. Hiervoor zit aan de buitenkant van het paviljoen, aan de kant van tennisbaan 1, een kastje.

De verlichting wordt uiterlijk om 23:00 uur uitgeschakeld.


Introductieregeling

Een introducé heeft rechten, maar ook plichten. Lees daarom onderstaande regels goed door. Als lid dat anderen introduceert zorg je voor goed gastheerschap.

 • Een introducé dient altijd tezamen met een regulier lid van de baan gebruik te maken (dus nooit alleen introducés). Per boeking kan 1 introducé spelen. De reservering kan alleen door een regulier lid gemaakt worden. Dit lid zal ook via de KNTLB CLUB APP betalen voor de introducé.
 • Het is niet de bedoeling dat een persoon het hele jaar door als introducé meespeelt. Daarom kan ieder regulier lid maximaal 4 introducés per jaar uitnodigen.

 

Discussie

In situaties waarin dit reglement niet voorzien beslist het bestuur.