Baanreglement

Baanreglement

Bij een tennis en padelvereniging horen spelregels met betrekking tot toegang tot het park en de banen, speeltijden en reserveren van banen bijvoorbeeld. Deze spelregels zijn geformuleerd in een zogenaamd baanreglement.


Toegang tot de banen

Iedereen met een geldig KNLTB-pasje op naam van Tennis- en Padelvereniging Engelen heeft toegang tot de tennis- en padelbanen. Met de magneetstrip op het kaartje kan de poort worden geopend, mocht deze afgesloten zijn. Daarnaast hebben ook mensen toegang tot de tennis- en padelbanen die een tennis- of padelbaan gehuurd hebben. Zij hebben bij hun boeking een pincode gekregen waarmee de poort geopend kan worden.


Speeltijden

De banen zijn bespeelbaar van 8:00 uur tot 23:00 uur.

 

Onbespeelbaar

Als de banen door de weersomstandigheden, bijv. door sneeuw, ijs of opdooi, onbespeelbaar zijn dan wordt er een melding gemaakt op de website en op de KNLTB club-app. Het tennispark is dan gesloten. Ook als er geen melding is gemaakt en je constateert dat er ijs of sneeuw op de baan ligt mag je niet de banen op.

 

Baanreservering

 • Wie: Vrij tennissen en padellen is toegestaan voor leden van TPV Engelen en hun introducés.
 • KNLTB Club-app: Tennis- en padelvereniging Engelen maakt gebruik van het reserveringssysteem van de KNLTB. Het is ook mogelijk om het digitale afhangsystem in het paviljoen te gebruiken.
 • Speelduur tennis: De instellingen kunnen wijzigen, mocht daar aanleiding toe zijn. Over het algemeen geldt dat met 2-3 speler 35 minuten en met 4 spelers 60 minuten afgehangen kan worden.
 • Speelduur padel: De instellingen kunnen wijzigen, mocht daar aanleiding toe zijn. Voor padel is alleen dubbelspel mogelijk en hanteren we een speeltijd van 60 minuten.
 • Introducés: Leden kunnen introducés meenemen die via de KNLTB Club-app kunnen inschrijven en betalen. Zie ook introductieregeling.
 • Baankeuze: U kunt op de KNLTB Club App aangeven op welke baan u wilt spelen.
 • Doorhangen: Als u speelt op een baan kan u blijven spelen tot de volgende spelers komen. Pas daarna mag u weer afhangen. Eerder stoppen met tennis of padel om dan op een volgende tijdsperiode af te hangen staat het systeem ook niet toe.
 • Opnieuw Afhangen: Als u van de baan moet omdat de volgende spelers willen spelen, dan kunt u pas weer afhangen als het systeem dit toestaat.
 • Reservering annuleren: Een reservering voor afhangen kunt u binnen 10 minuten nadat u deze gemaakt heeft nog annuleren. Vervolgens kunt u dan weer een nieuwe reservering maken.
 • Bij-dubbelen: Als twee personen een reservering maken kunnen twee andere personen zich zelf (laten) toevoegen en er zo een dubbel van maken. De eindspeeltijd wordt dan aangepast (van 35 naar 60 minuten) als er achter u niemand anders op die baan een reservering heeft staan. Anders, blijft de speeltijd gewoon 35 minuten (ook al staat u nu met vier man op de baan).
 • Spelen: Spelers kunnen alleen beginnen met spelen in de periode waarop ze afgehangen hebben. In het geval uw baan al vrij is (omdat uw voorgangers eerder zijn opgehouden), dan mag u natuurlijk eerder beginnen.
 • Spelers: Het is niet toegestaan om onder een lidmaatschap van iemand anders te spelen. Pas de reservering tijdig aan als er een wijziging in samenstelling is, of introduceer iemand via de introducé regeling als er een niet-lid meespeelt.
 • Training: Tennis- en Padelles geldt als speeltijd. Het is niet toegestaan om voor of tijdens het lessen al af te hangen voor vrij tennissen of padellen.
 • Activiteiten: Het is niet mogelijk om af te hangen op banen die gebruikt worden voor geplande tennis- en padelactiviteiten zoals training, toernooien, competitiewedstrijden, etc. Tijdens tennis-en padel activiteiten wordt geprobeerd een baan voor vrij tennissen/padellen vrij te houden, beslissing voor wel/niet baan vrijhouden voor vrij tennissen/padellen ligt bij competitie/wedstrijdleiding.
 • Geen geldige pas: Afhangen met een ongeldige pas of de pas van een ander lid is niet toegestaan. Mist een speler zijn geldige ledenpas dan zal hij/zij een geldige introducé pas moeten gebruiken. Deze introducé pas kunt u kopen aan de bar of in de KNLTB Club app. Het bestuur kan en zal maatregelen nemen als dit te vaak gebeurd.

 

Gedragsregels

 • Het betreden van de banen is uitsluitend toegestaan aan spelers en eventuele scheidsrechters.
 • Loop niet over een baan waarop gespeeld wordt, ook niet langs de achterlijn.
 • Wanneer de netten omlaag zijn, is het verboden de baan te bespelen.
 • Honden dienen altijd aangelijnd te worden.
 • Autos, motoren en (brom)fietsen dienen op de daartoe bestemde parkeerplaatsen te worden gezet.
 • De leden zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun gasten en dienen erop toe te zien dat zij geen overlast veroorzaken.
 • Als door regenwater op de baan blijft staan, ga dit niet proberen te verwijderen d.m.v. bijvoorbeeld trekkers, vegers of iets dergelijks. Wacht liever even tot het afwateringssysteem zijn werk heeft gedaan.
 • Ga niet de baan op als er ijs, sneeuw of rijp op de baan ligt.

 

Tips

 • Gebruik juist schoeisel. Schoenen die geschikt zijn voor gravel, zijn dat ook voor kunstgras. Er zijn wel speciale kunstgrasschoenen, maar bedenk dat je hiermee niet op gravel mag spelen (kan nodig zijn i.v.m. bijvoorbeeld toernooien of competitie).
 • Ballen dienen zelf aangeschaft te worden. Zorg ervoor dat de tennis/padelballen duidelijk gemerkt zijn, dit i.v.m. de herkenbaarheid. Bij trainingen worden de ballen door de trainer beschikbaar gesteld.

 

Baanverlichting

De verlichting kan naar behoefte worden ingeschakeld. Dit gebeurt vanuit het paviljoen. Als het paviljoen gesloten is, kun je de verlichting ook vanuit buiten inschakelen. Hiervoor zit aan de buitenkant van het paviljoen, aan de kant van tennisbaan 1, een kastje.

De verlichting wordt uiterlijk om 23:00 uur uitgeschakeld.


Introductieregeling

Een introducé heeft rechten, maar ook plichten. Lees daarom onderstaande regels goed door. Als lid dat anderen introduceert zorg je voor goed gastheerschap.

 • Een introducé dient altijd tezamen met een regulier lid van de baan gebruik te maken (dus nooit alleen introducés; maximaal kunnen 3 introducés met 1 regulier lid spelen).
 • Een introducé kan maximaal 5x per jaar van deze mogelijkheid gebruik maken. Een introducé kan alleen dan van de baan gebruik maken wanneer deze vrij ligt; op dat moment moet worden afgehangen op het bord. Tijdens drukke avonden kan een introducé dus geen baan reserveren d.m.v. afhangen. Wanneer door een introducé op een vrij liggende baan wordt afgehangen, kan deze de gebruikelijke tijd wel uitspelen (35 minuten resp. 60 minuten voor enkel c.q. dubbel). Wanneer vervolgens wel alle banen bezet zijn, kan niet meer worden afgehangen.

 

Discussie

In situaties waarin dit reglement niet voorzien beslist het bestuur.