Baanreglement

Baanreglement

 

Bij een vereniging horen spelregels. Zeker als er zaken bij komen als baan reserveren, afhangen en dergelijke. Deze spelregels zijn geformuleerd in een zogenaamd baanreglement, opgesteld door de technische commissie.

Toegang tot de banen
Iedereen kan met behulp van een geldig KNLTB-pasje op naam van Tennis & Padel vereniging Engelen toegang krijgen tot de banen. Met de magneetstrip op het kaartje kan de poort worden geopend, mocht deze afgesloten zijn.

Speeltijden
De banen zijn bespeelbaar van 8:00 uur tot 23:00 uur.

Antwoordapparaat
Als de banen door de weersomstandigheden bijv. sneeuw en ijs, onbespeelbaar zijn dan wordt er een antwoordapparaat aangesloten op de telefoon van het paviljoen. Dus bij twijfel vooraf even bellen of kijk op de website.

Baanreservering Digitaal

 • Wie: Vrij tennissen en padellen  is toegestaan voor leden van TV Engelen en hun introducés.
 • Afhangen/Reserveren:  De leden, die vrij willen tennissen of padellen, hangen af via het online afhangsysteem dat via de KNLTB Club App beschikbaar is. Om een baan te reserveren gebruiken Introducés een pas die ze krijgen van de bar die daarna weer moet worden terug geven. Mocht het paviljoen dicht zijn dan wordt afgehangen op het bord buiten volgens het baanreglement van 2011.
 • Baankeuze: U kunt op de KNLTB Club App aangeven op welke baan u wilt spelen.
 • Doorhangen: Als u speelt op een baan blijft u spelen tot de volgende spelers komen. Pas daarna mag u weer afhangen. Tijdens uw speeltijd uw passen doorhangen staat het systeem niet toe. Eerder stoppen met tennis of padel om dan op een volgende tijdsperiode af te hangen staat het systeem ook niet toe.
 • Opnieuw Afhangen: Als u van de baan moet omdat de volgende spelers willen spelen, dan kunt u pas weer afhangen als het 10 minuten later is dan de eindtijd van de periode waarop u had afgehangen.
 • Reservering annuleren: Een reservering voor afhangen kunt u binnen 10 minuten nadat u deze gemaakt heeft nog annuleren. Vervolgens kunt u dan weer een nieuwe reservering maken.
 • Reservering bekijken: Om te bekijken wanneer u ook al weer moet spelen kunt u “overzicht banen” of “wanneer speel ik” selecteren.
 • Bij-dubbelen: Als twee personen een reservering maken kunnen twee andere personen zich zelf toevoegen en er zo een dubbel van maken. De eindspeeltijd wordt dan aangepast (van 25 naar 50 minuten) als er achter u niemand anders op die baan een reservering heeft staan. Anders, blijft de speeltijd gewoon 25 minuten (ook al staat u nu met vier man op de baan).
 • Spelen: Spelers kunnen alleen beginnen met spelen in de periode waarop ze afgehangen hebben. In het geval uw baan al vrij is (omdat uw voorgangers eerder zijn opgehouden), dan mag u natuurlijk eerder beginnen.
 • Training: Tennis- en Padelles geldt als speeltijd. Het is niet toegestaan om voor of tijdens het lessen al af te hangen voor vrij tennissen of padellen.
 • Tennis -en Padelactiviteiten: Het is niet mogelijk om af te hangen op banen die gebruikt worden voor geplande tennis- en padelactiviteiten zoals training, toernooien, competitiewedstrijden, etc. Tijdens tennis-en padel activiteiten wordt geprobeerd een baan voor vrij tennissen/padellen vrij te houden, beslissing voor wel/niet baan vrijhouden voor vrij tennissen/padellen ligt bij competitie/wedstrijdleiding.
 • Speelduur: De speelduur is afhankelijk van het aantal spelers op de  baan: 2-3 spelers hebben een speelduur van 25 minuten en 4 spelers hebben een speelduur van 50 minuten.
 • Geen geldige pas: Afhangen met een ongeldige pas of de pas van een ander lid is niet mogelijk. Mist een speler zijn geldige ledenpas dan zal hij/zij een geldige introducé pas moeten gebruiken. Deze introducé pas kunt u kopen aan de bar of in de KNLTB Club app. Het bestuur kan en zal maatregelen nemen als dit te vaak gebeurd.

Gedragsregels

 • Het betreden van de banen is uitsluitend toegestaan aan spelers en eventuele scheidsrechters.
 • Iedereen dient met de juiste tennis/padelkleding op de baan te verschijnen, ook bij tropische temperaturen.
 • De hoofdkleur is wit, maak er geen carnavals- of voetbaloutfit van.
 • Gooi geen rookwaar of glasscherven op de banen, deze zijn funest voor de mat.
 • Loop niet over een baan waarop gespeeld wordt, ook niet langs de achterlijn.
 • Wanneer de netten omlaag zijn, is het verboden de baan te bespelen.
 • Honden dienen altijd aangelijnd te worden.
 • Auto’s, motoren en (brom)fietsen dienen op de daartoe bestemde parkeerplaatsen te worden gezet.
 • De leden zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun gasten en dienen erop toe te zien dat zij geen overlast veroorzaken.
 • Het verplaatsen van scheidsrechtersstoelen, het wijzigen van de nethoogten en dergelijke gebeurt uitsluitend door de daartoe bevoegden.
 • Als door regenwater op de baan blijft staan, ga dit niet proberen te verwijderen d.m.v. bijvoorbeeld trekkers, vegers of iets dergelijks. Wacht liever even tot het afwateringssysteem zijn werk heeft gedaan.

Tips

 • Gebruik juist schoeisel. Schoenen die geschikt zijn voor gravel, zijn dat ook voor kunstgras. Er zijn wel speciale kunstgrasschoenen, maar bedenk dat je hiermee niet op gravel mag spelen (kan nodig zijn i.v.m. bijvoorbeeld toernooien of competitie).
 • Ballen dienen zelf aangeschaft te worden. Zorg ervoor dat de tennis/padelballen duidelijk gemerkt zijn, dit i.v.m. de herkenbaarheid. Bij trainingen worden de ballen door de vereniging beschikbaar gesteld.

Baanverlichting

 • De verlichting kan naar behoefte worden ingeschakeld. Dit gebeurt vanuit het paviljoen. Als het paviljoen gesloten is, kun je de verllichting ook vanuit buiten inschakelen. Hiervoor zit aan de buitenkant van het paviljoen naast het afhangbord een kastje.
 • De verlichting wordt uiterlijk om 23:00 uur uitgeschakeld.


Introductieregeling
Een introducé heeft rechten, maar ook plichten. Lees daarom onderstaande regels goed door. Je bent en blijft gastheer c.q. gastvrouw.

 •  Een introducé dient altijd tezamen met een regulier lid van de baan gebruik te maken (dus nooit alleen introducés; maximaal kunnen 3 introducés met 1 regulier lid spelen).
 • Een introducé kan maximaal 5x per jaar van deze mogelijkheid gebruik maken (bij uitgifte van introducépasje dient derhalve naam en geboortedatum van de introducé(s) genoteerd te worden door de "bardienst"). Een introducé kan alleen dan van de baan gebruik maken wanneer deze vrij ligt; op dat moment moet worden afgehangen op het bord. Tijdens  drukke avonden kan een introducé dus geen baan reserveren d.m.v. afhangen. Wanneer door een introducé op een vrij liggende baan wordt afgehangen, kan deze de gebruikelijke tijd wel uitspelen (25 minuten resp. 50 minuten voor enkel c.q. dubbel). Wanneer vervolgens wel alle banen bezet zijn, kan niet meer worden afgehangen.

Discussie:

In situaties waarin dit reglement niet voorzien beslist het bestuur.