Lid Worden TPV Engelen

Lid Worden bij Tennis & Padel Engelen

Wij heten je graag welkom als nieuw lid van TPV Engelen. Je kunt je zich op elk gewenst moment aanmelden.

Met jouw lidmaatschap kunt je:

 • Vrij spelen op onze 6 "all weather tennisbanen" en op 2 "all weather padelbanen".
 • Met uw KNLTB pas deelnemen aan KNLTB Competities en Toernooien.
 • Trainen bij SimonTennis / SimonPADEL.
 • Mee doen met onze 1 daagse toernooien, interne wintercompetitie en de regtuit competitie.

Hoe meld ik me aan?

Door middel van het formulier "aanmelden lidmaatschap" kun je jezelf aanmelden bij TPV Engelen. Dit formulier wordt doogestuurd naar de ledenadministratie. 

De KNLTB leden pas is alleen geldig met foto. Om dus een ledenpas te kunnen laten aanmaken hebben we een pasfoto van je nodig. Deze foto kan verstuurd worden via email naar "de ledenadministratie"

Niet elke foto voldoent. Er gelden de volgende eisen:
 • Het bestandstype is JPG. 
 • De breedte/hoogte moet drie bij vier zijn.
 • Het formaat moet 300 bij 400 pixels zijn.
 • Het bestand moet puur de foto bevatten (dus geen witte randen eromheen).

Leden die een andere foto op hun ledenpas willen kunnen via email naar "de ledenadministratie" een nieuwe foto aanleveren. Vermeld wel in je mail je naam en adres. 

Indien jij je ook op wilt geven voor tennis- of padelles, kijk u dan even verder bij "training"

Wat zijn de kosten?

TPV Engelen wil een levendige en sportieve vereniging zijn en daarom denken we vooruit. We stellen een begroting vast en hebben dan al het geld nodig, van bar en van de contributie. We kennen de volgende typen lidmaatschap: 

Type  Lidmaatschap 2022

Kosten (*)

Junioren t/m 7 jaar

   € 10,00   Inschrijfgeld      

   € 27,00   Contributie (**)

Junioren t/m 9 jaar

   € 10,00   Inschrijfgeld

   € 48,00   Contributie (**)

Junioren t/m 17 jaar.

   € 10,00 Inschrijfgeld

   € 84,00 Contributie (**)

Studenten (Lid dient zelf elk jaar voor 1 Januari een kopie van

school- of leerlingpas op te sturen naar ledenadministratie)       

   € 15,00   Inschrijfgeld

   € 84,00   Contributie

Senioren (vanaf 18 jaar)

 

 

Ondersteunend lid

   € 15,00 Inschrijfgeld

   € 170,00 Contributie

   € 75,00 Vrijwilligersborg(***)

   € 30,00 Contributie

Proeflidmaatschap Senioren (vanaf 18 jaar) 3 maanden

Eenmalig

   € 45,00 Contributie (****)

Competitielid Senioren

Maximaal 1 competitielid per competitieteam

   € 45,00 Contributie (*****)

(*) Bij aanmelding in een lopend jaar wordt de contributie verlaagd. Je betaalt bij aanmelding tussen

 • 1 juli en 1 september: 60% van de contributie.
 • 1 september en 1 november: 40% van de contributie.
 • 1 november en 1 januari: 20% van de contributie.

(**) Nieuwe junioren die tennisles volgen krijgen gedurende 1  lesperiode van een halfjaar gratis lidmaatschap. De tennislessen worden gegeven door Simon Tennis School.

(***) Leden die de pensioengerechtigde leeftijd (67 jaar) hebben bereikt betalen geen vrijwilligersborg. Bij aanmelding in een lopend jaar wordt de vrijwilligersborg verlaagd. Je betaalt bij aanmelding tussen 

 • 1 April en 1 juli: € 50,00
 • 1 juli en 1 oktober: € 25,00

(****) Je kan je eenmalig aanmelden als proeflid. We melden je voor 3 maanden aan als KNLTB proeflid, hiervoor zijn geen inschrijfkosten. Het proeflidmaatschap kan vervolgens omgezet worden naar een normaal lidmaatschap. De betaalde contributie voor het proefabonnement wordt dan in mindering gebracht op de contributie/inschrijfgeld van het normale lidmaatschap. Bij een normaal lidmaatschap wordt naast inschrijfgeld ook een vrijwilligersborg in rekening gebracht. Startdatum van het lidmaatschap wordt aangegeven op het aanmeldformulier, dit geldt ook als startdatum als na 3 maanden wordt gekozen voor een normaal lidmaatschap. Eventuele kortingen op de contributie (*) bij einde proeflidmaatschap vanaf 1 juli, zullen naar rato worden verrekend. De hoogte van de vrijwilligersborg (***) wordt bepaald op basis van datum einde proeflidmaatschap. NB: Wordt je vanaf 15-06-2022 proeflid, dan kan je geen KNLTB competitie spelen met dit lidmaatschap, maar wel aan KNLTB toernooien meedoen. 

(*****) Een competitieteam kan per competitie maximaal 1 competitielid laten deelnemen in het team van TPV Engelen. Een competitielid heeft een lidmaatschap bij een andere KNLTB aangesloten tennis en/of padelvereniging en beschikt over een geldig KNLTB lidmaatschap. Het competitielidmaatschap gaat in 2 weken voor aanvang van de competitie waarvoor wordt ingeschreven en stopt direct na de laatste speeldag in de competitie. De contributie is exclusief de competitiekosten, die aan het team in rekening wordt gebracht.

De lidmaatschapskosten worden, via automatische incasso, geïnd door Clubcollect. Zij nemen namens ons contact met je op via mail.

Hoe werkt de vrijwilligersborg?

Om je ingelegde vrijwilligersborg van € 75,00 terug te verdienen, draait ieder senior lid bardiensten of doet vrijwilligerswerk. 

Aan het einde van het jaar wordt de waarde van de gedraaide bardiensten en/of verrichte vrijwilligerswerk berekend. Heb je € 75,00 aan bardiensten gedraaid of aan vrijwilligerswerk gedaan, dan schuift de vrijwilligersborg door naar het volgende jaar. In het geval dat de waarde hoger is dan €75,00, dan wordt deze meerwaarde in mindering gebracht op de contributie van het volgend jaar.

In het "reglement vriwilligerswerk en bardiensten" vind je hier meer informatie over.

Hoe zeg ik op?

Indien je het lidmaatschap van TPV Engelen wilt opzeggen dan moet je dit doen vóór 1 december van het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Ook het wijzigen van het lidmaatschap, bijvoorbeeld van spelend naar niet-spelend lid, moet al voor 1 december gebeuren. Elk jaar krijgen we opzeggingen binnen in de maand december, januari en zelfs nog later. Helaas moeten we de betreffende opzeggers steeds weer teleurstellen: opzeggen na 1 december is te laat. We stellen een begroting op voor het volgende jaar en er is dan geen ruimte om geld terug te geven. Daarnaast willen we ook een strikt en rechtvaardig beleid hanteren. Het lidmaatschap bij TPV Engelen loopt van 1 januari tot en met 31 december. Tot die tijd ben je gehouden aan de verplichtingen met betrekking tot het vervullen van de bardiensten en/of vrijwilligerswerk en kun je nog gebruik maken van de faciliteiten van onze vereniging.

Opzeggen dient te gebeuren bij de ledenadministratie.  Dit kan schriftelijk of door middel van het invullen van het formulier "opzeggen lidmaatschap". Een opzegging is pas definitief wanneer deze door de ledenadministratie is bevestigd.

 

Lidmaatschap bij ziekte of blessures

Bij ziekte, blessures en dergelijke is er geen recht op teruggaaf van contributiegelden is, hoe vervelend dit ook voor je is.

Wel kan er vóór 1 december het normale lidmaatschap tijdelijk omgezet worden in een niet-spelend lidmaatschap. Niet-spelende leden zijn door omstandigheden (bijv. door blessure, ziekte, zwangerschap of verblijf in het buitenland) tijdelijk niet in staat om het lidmaatschap actief uit te oefenen. Omzetting tot niet-spelend lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 december. De kosten van het niet-spelend lidmaatschap bedragen € 40,00. Niet-spelende leden worden niet aangemeld bij de KNLTB.

Na één seizoen wordt het niet-spelend lidmaatschap automatisch omgezet in een volledig lidmaatschap (een evt. wachtlijst is dan niet van toepassing), tenzij men tijdig heeft aangegeven het niet-spelend lidmaatschap voort te zetten. Inschrijfgeld is dan niet verschuldigd.
 

Ledenadministratie Tennis & Padel Engelen

T.a.v. S. Steenbekkers

Michiel de Ruyterstraat 3

5224GX 's-Hertogenbosch

 

"Aanmelden lidmaatschap Formulier"

"Opzeggen lidmaatschap Formulier"