Lidmaatschap

Lidmaatschap

 

Hoe word ik lid?

Wij heten je graag welkom als nieuw lid van TPV Engelen. Je kunt je zich op elk gewenst moment aanmelden.

Met jouw lidmaatschap kun je:

 • Spelen op onze 6 "all weather tennisbanen" en op 2 "all weather padelbanen".
 • Omdat we maar 2 padel banen hebben, is het spelen tijdens piektijden beperkt. In een week (die van maandag t/m zondag loopt) kan tijdens piektijden er maar twee keer gespeeld worden. Buiten de piektijden om kun je spelen als er een baan beschikbaar is. De piektijden zijn:
  • Ma t/m Do van 18:00-22:00
  • Zondag van 08:00-12:00
 • Met je KNLTB pas deelnemen aan KNLTB Competities en Toernooien.
 • Trainen bij SimonTennis / SimonPADEL.
 • Mee doen met onze 1 daagse toernooien, interne wintercompetitie en de Regtuitcompetitie 55+ competitie van regio Den Bosch

Door middel van het formulier "aanmelden lidmaatschap" kun je jezelf aanmelden bij TPV Engelen. Dit formulier wordt doogestuurd naar de ledenadministratie. 

De KNLTB leden pas is alleen geldig met foto. Om dus een ledenpas te kunnen laten aanmaken hebben we een pasfoto van je nodig. Deze foto kan verstuurd worden via email naar "de ledenadministratie"

Niet elke foto voldoent. Er gelden de volgende eisen:
 • Het bestandstype is JPG. 
 • De breedte/hoogte moet drie bij vier zijn.
 • Het formaat moet 300 bij 400 pixels zijn.
 • Het bestand moet puur de foto bevatten (dus geen witte randen eromheen).

Leden die een andere foto op hun ledenpas willen kunnen via email naar "de ledenadministratie" een nieuwe foto aanleveren. Vermeld wel in je mail je naam en adres.

 

Welke Lidmaatschappen zijn er?

 

TPV Engelen kent een aantal lidmaatschappen:

Type  Lidmaatschap 2023

Kosten (*)

Junioren t/m 7 jaar

   € 15,00   Inschrijfgeld      

   € 27,00   Contributie (**)

Junioren t/m 9 jaar

   € 15,00   Inschrijfgeld

   € 48,00   Contributie (**)

Junioren t/m 17 jaar.

   € 15,00 Inschrijfgeld

   € 84,00 Contributie (**)

   € 12,00 Energietoeslag (******)

Studenten:

 • Leeftijd van 18 t/m 25 jaar
 • MBO of HBO of WO.
 • Elk jaar bewijs door studentenpas te sturen naar de
  ledenadministratie.

  € 25,00 inschrijfgeld

  € 84,00 Contributie

  € 12,00 Energietoeslag (******)

Senior (vanaf 18 jaar)

   € 25,00 Inschrijfgeld

   € 170,00 Contributie

   € 75,00 Vrijwilligersborg(***)

   € 25,00 Energietoeslag (******)

 

Ondersteunend lid

 

   € 30,00

Competitielid Senioren

Maximaal 1 competitielid per competitieteam

   € 50,00 Contributie (*****)

De lidmaatschapskosten worden, via automatische incasso, in 2 gelijke termijnen geïnd door Clubcollect. Zij nemen namens ons contact met je op via mail.

(*) Bij aanmelding in een lopend jaar wordt de contributie verlaagd. Je betaalt bij aanmelding tussen

 • 1 juli en 1 september: 60% van de contributie.
 • 1 september en 1 november: 40% van de contributie.
 • 1 november en 1 januari: 20% van de contributie.

(**) Nieuwe junioren die tennisles volgen krijgen gedurende 1  lesperiode van een halfjaar gratis lidmaatschap. De tennislessen worden gegeven door Simon Tennis School.

(***) Het lidmaatschap van Tennis- en Padel Vereniging Engelen geeft leden de mogelijkheid om gebruik te maken van de tennis- en padelbanen en het paviljoen. Om de contributie laag te houden vragen we leden om ook vrijwilligerswerk te doen. Alhoewel het niet de bedoeling is, is het mogelijk dit vrijwilligerswerk af te kopen. Hiervoor hebben we de regeling vrijwilligersborg in het leven geroepen. Leden die de pensioengerechtigde leeftijd (67 jaar) hebben bereikt betalen geen vrijwilligersborg. Bij aanmelding in een lopend jaar wordt de vrijwilligersborg verlaagd. Je betaalt bij aanmelding 

 • Vanaf 1 april tot en met  30 juni: € 50,00
 • Vanaf 1 juli tot en met 1 oktober: € 25,00

(*****) Een competitieteam kan per competitie maximaal 1 competitielid laten deelnemen in het team van TPV Engelen. Een competitielid heeft een lidmaatschap bij een andere KNLTB aangesloten tennis en/of padelvereniging en beschikt over een geldig KNLTB lidmaatschap. Het competitielidmaatschap gaat in 2 weken voor aanvang van de competitie waarvoor wordt ingeschreven en stopt direct na de laatste speeldag in de competitie. De contributie is exclusief de competitiekosten, die aan het team in rekening wordt gebracht.

(******) In verband met de te verwachten hoge stijging van de energiekosten in 2023, komt er voor 2023 een energietoeslag van 15% op de contributie.

(*******) Je betaalt  €15,- per maand voor de lopende maand en voor alle daarop volgende maanden. Het lidmaatschap eindigt automatisch.

Wat te doen bij ziekte, blessures of verhuizing?

Bij ziekte en blessures is het mogelijk om het lidmaatschap tijdelijk te stoppen. De voorwaarde is wel dat er een verklaring van de behandelend arts of fysiotherapeut wordt opgestuurd naar de ledenadministratie. Als de omstandigheden op 1 januari nog steeds gelden, dan wordt dan het lidmaatschap omgezet in een niet-spelend lidmaatschap. De kosten van het niet-spelend lidmaatschap bedragen € 40,00. Niet-spelende leden worden niet aangemeld bij de KNLTB.

Bij verhuizing of verblijf in het buitenland kan het lidmaatschap gestopt worden. De voorwaarde is wel dat er een bewijs van inschrijving op het nieuwe adres wordt opgestuurd naar de ledenadministratie en dat dat dit adres meer dan 5 kilometer van TPV Engelen verwijderd is.

Hoe zeg ik op?

Indien je het lidmaatschap van TPV Engelen wilt opzeggen dan moet je dit doen vóór 1 december van het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Ook het wijzigen van het lidmaatschap, bijvoorbeeld van spelend naar niet-spelend lid, moet al voor 1 december gebeuren. Elk jaar krijgen we opzeggingen binnen in de maand december, januari en zelfs nog later. Helaas moeten we de betreffende opzeggers steeds weer teleurstellen: opzeggen na 1 december is te laat. We stellen een begroting op voor het volgende jaar en er is dan geen ruimte om geld terug te geven. Daarnaast willen we ook een strikt en rechtvaardig beleid hanteren. Het lidmaatschap bij TPV Engelen loopt van 1 januari tot en met 31 december. Tot die tijd ben je gehouden aan de verplichtingen met betrekking tot het vervullen van de bardiensten en/of vrijwilligerswerk en kun je nog gebruik maken van de faciliteiten van onze vereniging.

Opzeggen dient te gebeuren bij de ledenadministratie.  Dit kan schriftelijk of door middel van het invullen van het formulier "opzeggen lidmaatschap". Een opzegging is pas definitief wanneer deze door de ledenadministratie is bevestigd.

Aan wie kan ik vragen stellen?

Mocht je vragen hebben dan kun je altijd een mail sturen naar ledenadministratie@tennispadel-engelen.nl.